General Aviation ‘Season Opener’, 11/3/2023, Soest

Op zaterdag 11 maart 2023 organiseert de KNVvL, AOPA en NACA met medewerking van EASA, DGLM, LVNL en NIN een interactief Symposium: GA ‘Season Opener’. De locatie is het Nationaal Militair Luchtvaartmuseum te Soest.

De verzorgde dag start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Tijdens de 2 uur durende lunchpauze kunt u de tentoonstelling “F16 – 50 jaar fast forward” vrij bezoeken.

Meer inhoudelijke informatie en aanmelden:
https://www.knvvl.nl/nieuws/uitnodiging-ga-season-opener-11-maart-2023

Register

Nieuw nummer European Journal of Navigation (December 2022)

Een nieuw nummer (December 2022) van het European Journal of Navigation werd gepubliceerd. Dit nummer bevat de volgende artikelen:

  • The Space Weather impact on Arctic Navigation (SWAN) Project.
  • Virtual Reality Simulator Implementation in the Norwegian Coastal Administrations’ Pilot Service.
  • A Fault Tolerant Multi-Sensor Fusion Navigation System for Drone in Urban Environment.
  • International Radar Symposium IRS 2023 – Call for Papers.
  • European Navigation Conference ENC 2023.

Nederlandse onderzoekers publiceren artikel over alternatief plaatsbepalingssysteem in het tijdschrift Nature

Onderzoekers van de TU Delft, VU Amsterdam en VSL bedachten en ontworpen een nieuw plaatsbepalingssysteem, het Terrestrial Networked Positioning System (TNPS), dat nauwkeuriger en robuuster is dan GPS. Het werkende prototype bereikte een nauwkeurigheid van 10 centimeter. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Meer informatie:

Orion Penning voor Jean-Paul Henry, Thijs Ligteringen en Hans Visser

Tijdens de recente 75e bijeenkomst van de Werkgroep VPN (Verkenning Plaatsbepaling en Navigatie) heeft het NIN bestuur bekendgemaakt dat er Orion Penningen zijn toegekend aan Jean-Paul Henry, Thijs Ligteringen en Hans Visser. Hun inzet in de organisatie en voortgang van de Werkgroep VPN is gedurende lange tijd van groot belang geweest en heeft in hoge mate bijgedragen aan de doelstellingen van het NIN en zusterorganisaties. Het NIN bestuur en Raad van Advies wil hen daarvoor van harte bedanken. Tijdens een korte ceremonie werd de Orion Penning aan Jean-Paul Henry overhandigd. De andere laureaten konden helaas niet aanwezig zijn en ontvangen hun Orion Penning binnenkort.

Nieuw nummer European Journal of Navigation (Augustus 2022)

Een nieuw nummer (Augustus 2022) van het European Journal of Navigation werd gepubliceerd. Dit nummer bevat de volgende artikelen:

  • Improving Maritime Situational Awareness through Augmented Reality Solutions.
  • Automatic GNSS RFI Classification Challenges.
  • A Contribution to the History of Radar Development in Europe and Overseas besides Germany and Great Britain.
  • AHORN 2022 – Call for Papers.

European Navigation Conference 2023 in Nederland

Van 31 mei tot 2 juni 2023 is het NIN gastheer van de European Navigation Conference ENC 2023. De locatie is ESTEC, het European Space Research and Technology Centre van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), te Noordwijk.

Wij nodigen u uit om deze unieke internationale conferentie, georganiseerd door het NIN onder de auspiciën van EUGIN (European Group of Institutes of Navigation), bij te wonen. Het reduceerde tarief voor vroege registratie is beschikbaar tot 15 maart.

Alle verdere informatie vindt u op de ENC 2023 website: enc2023.eu.

Overlijden van Jac Spaans, medeoprichter, oud-voorzitter en erelid van het NIN

Diep getroffen melden wij u het overlijden van Jac Spaans, medeoprichter, oud-voorzitter (1987-2004) en erelid van het NIN.

Jac was Emeritus Professor in navigatiekunde aan de TU Delft. Tijdens zijn indrukwekkende loopbaan was hij ook werkzaam als Professor aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en als Special Professor aan Nottingham University (Verenigd Koninkrijk).

Hij was ook jarenlang actief binnen vele internationale organisaties zoals de European Group of Institutes of Navigation (als EUGIN Chairman) en de International Association of Institutes of Navigation (als IAIN President).

In 2004 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Naussau voor zijn bijdragen tot de navigatiewetenschap en toepassingen. In hetzelfde jaar werd Jac benoemd tot erelid van het NIN.

Met Jac verliest de navigatiewereld een buitengewoon getalenteerde leider die een inspiratie was voor velen. Het NIN wenst zijn familie, vrienden en omgeving veel sterkte toe.

Prof em Jac Spaans
2 augustus 1935 – 13 juni 2022

Rouwkaart