HSB Workshop op vrijdagmiddag, 24/6/2022, Mercatormuseum Sint-Niklaas, België

De Hydrographic Society Benelux organiseert op vrijdagmiddag 24 juni van 13:30 tot 18:00 een bijeenkomst in het Mercatormuseum, Sint-Niklaas, België. De workshop bestaat uit twee lezingen en een gegidst bezoek aan de tentoonstelling “Recht Door Zee” over marine cartografie in de loop ter tijden.

Ook NIN-leden zijn welkom op deze workshop. U kan tot 21 juni gratis inschrijven via de website van de Hydrographic Society Benelux.

Flyer

Symposium GNSS voor Nieuwe Precisietoepassingen, 20/5/2022, TU Delft: Verslag, Presentaties en Foto’s

Op vrijdag 20 mei heeft op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft het symposium GNSS voor nieuwe toepassingen (editie 2022) plaatsgevonden.
Organiserende partijen waren Geo-Informatie Nederland (GIN), Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), Hydrographic Society Benelux (HSB) en Nederlands Centrum voor de Geodesie (NCG).
Onder belangstelling van een groep van rond de 80 experts en gebruikers uit de industrie, overheid en kennisinstellingen werd hier vanuit meerdere toepassingen de huidige status van precisie PNT gepresenteerd. Na een welkom door dagvoorzitter Jean-Paul Henry (06-GPS) en Leeke van der Poel (HSB) was het aan Hans Visser om de eerste presentatie te geven.

Binnen het kader van nieuwe toepassingen in de hydrografie werd een overzicht gegeven van de activiteiten van Fugro. De nieuwe toekomst van autonoom op afstand wordt mede mogelijk gemaakt door satellietcommunicatie en dataverwerking bij remote operation centres. Nauwkeurigheden van positiebepaling worden verbeterd door middel van de Scintillatie predictie service, en robuustheid in PPP processing lijdt tot herstel van positie fix na onderbrekingen zoals bij viaducten. Verder werd een duidelijk overzicht gegeven van de status van de huidige GNSS-constellaties en werd er een blik geworpen op recentelijke ontwikkelingen zoals de plannen voor een eigen GNSS vanuit het Verenigd Koninkrijk en vanuit de Volkswagen groep. Ondanks alle vooruitgang blijft het navigeren in de stedelijke omgeving een uitdaging (lees meer hierover verder in dit verslag).

Lees verder “Symposium GNSS voor Nieuwe Precisietoepassingen, 20/5/2022, TU Delft: Verslag, Presentaties en Foto’s”

Nieuwsbrief Juni 2022

De NIN nieuwsbrief van juni 2022 is beschikbaar. U kan deze hier downloaden. De volgende onderwerpen vindt u erin terug:

  • Jaarvergadering NIN vrijdag 10 juni 2022
  • Symposium Nieuwe GNSS Toepassingen te Delft
  • Boek: Surveying and Mapping
  • GNSS spoofing demonstratie
  • Save the date: NGAS 5 november
  • Boek: PNT in the 21st Century

Jaarvergadering NIN, 10/6/2022, Maritiem Museum Rotterdam

De Jaarvergadering van het NIN zal gehouden worden op vrijdag 10 juni 2022 bij het Maritiem Museum Rotterdam.

U wordt verzocht om aan te melden via admin@nullnavnin.nl. Aanmelding vooraf is vereist. Aanmelding dient uiterlijk 3 juni a.s. bij ons binnen te zijn. Graag aangeven of u van de lunch gebruik denkt te maken. Deelname leden is gratis, introducés bijdrage 25 euro.

De agenda ziet er als volgt uit:

10:30Inloop Museumcafé
11:00Rondleiding Maritiem Museum Rotterdam door conservator met speciale aandacht voor navigatie
12:30Lunch Museumcafé
13:30Inloop Verolmezaal
14:00Algemene Ledenvergadering NIN 2022
15:00Lezing door CEO van EcoClipper
16:00Borrel Museumcafé

Tot dan!

Geen NIN Scriptieprijs 2020-2021

Onder de genomineerde werken voor de NIN Scriptieprijs 2020-2021 zat dit jaar naar het oordeel van de jury helaas geen geschikte navigatie gerelateerde scriptie. De jury heeft daarom helaas moeten besluiten de scriptieprijs dit jaar niet uit te reiken.

Bent u of kent u een navigatie gerelateerde opleidingsinstantie in bijvoorbeeld de maritieme, luchtvaart of ruimtevaart sector, dan wordt uw aandacht wordt gevraagd voor het (laten) nomineren van navigatie gerelateerde werken voor de scriptieprijs 2021-2022. Afstudeerwerken (MBO/HBO/WO) welke voorzien zijn van een motivatie vanuit de opleiding kunnen tot 1 februari 2023 kunnen worden ingestuurd. Maar aangezien de eerste afstudeerders wellicht al voor de zomer hun werken afronden, kan nomineren natuurlijk ook al eerder!

Vragen? Contacteer de NIN commissie onderwijs via commissie-onderwijs@nullnavnin.nl.

Nieuw nummer European Journal of Navigation (April 2022)

Een nieuw nummer (April 2022) van het European Journal of Navigation werd gepubliceerd. Dit nummer bevat de volgende artikelen:

  • The Development of Radar Technology in Germany against the Background of Innovation Systems of Combatant Nations during World War II.
  • A Freely Usable Mission Control System for Mountain Rescue Operations based on Satellite Navigation, Live Tracking and Geoinformation Data.
  • Earth Observation-based Assessment of Mass Movement Impact on Alpine Infrastructure Management.
  • Tightly Coupled GPS/IMU Data Integration for the Estimation of Vehicle Trajectories.

Symposium GNSS voor Nieuwe Precisietoepassingen, 20/5/2022, TU Delft

GNSS voor massa markten verlaagt de kosten en vergroten de mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. Op deze middag worden een aantal nieuwe toepassingen van centimeter nauwkeurige GNSS toepassingen gepresenteerd door leveranciers en gebruikers in het veld. In samenwerking met het GIN, NIN, HSB en NCG.

Datum en tijd: vrijdag 20/5/2022 van 13:00 tot 18:00 uur.

Locatie: TU Delft, Civiele Techniek en Geowetenschappen, Collegezaal E, Stevinweg 1, 2628 CN Delft

Organisatie: Jean-Paul Henry (06-GPS), Sandra Verhagen (TU Delft), Lennard Huisman (Kadaster), Hans Visser (Fugro), Heiko Engwerda en Hein Zelle (NLR)

Dagvoorzitter: Jean-Paul Henry

Programma:

13:00Inloop en aanmelden
13:30Nieuwe GNSS Toepassingen in de Hydrografie, Hans Visser, Fugro
14:00Robots in de Agrarische Sector, Nut/Noodzaak GNSS in Landbouw, Bram Veldhuisen, WUR
14:30Schatten van Troposfeer (waterdamp) met Betaalbare Ontvangers, Siebren den Haan / Andreas Krietemeyer, KNMI
15:00Pauze
15:30IOT in de Geodesie, Monitoring van Zakbakens, Eltjo Keijer, Basetime.xyz
16:00Opvolger SuperGPS / Signals of Opportunity, Christian Tiberius, TU Delft
16:30Nieuwste Generatie Sensoren voor Topsport, Niels van der Linden, "Johan Sports" / Demcon
17:00Aansluitend een hapje en drankje

Meer informatie en aanmelden via Eventbrite:
https://www.eventbrite.nl/e/workshop-gnss-voor-nieuwe-toepassingen-editie-2022-tickets-260597292517

Register