Orion Penning

Uitzonderlijk kan het Nederlands Instituut voor Navigatie een “Penning van Verdienste” toekennen: de ORION PENNING van het Nederlands Instituut voor Navigatie. De Orion Penning wordt uitgereikt als blijk van waardering aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt, bijvoorbeeld ter erkenning van buitengewone verdiensten aan het NIN of een bijzondere prestatie in het domein van de navigatie.

Laureaten van de Orion Penning van het Nederlands Instituut voor Navigatie:

  • 2018: Dhr. S.A. (Siebrand) de Meijer.
  • 2022: Ir. P.J.A. (Jean-Paul) Henry, ir. T. (Thijs) Ligteringen, ir. J.L.M. (Hans) Visser.
  • 2023: Dhr. O.F. (Okko) Bleeker.