Jaarvergadering NIN, 14/03/2024, Delft

De Jaarvergadering van het NIN zal gehouden worden op donderdag 14 maart 2024. Voorafgaand aan de vergadering zal S[&]T een presentatie verzorgen over ‘Robuuste PNT ontwikkelingen’. Aanvang programma: 14:30 uur. Locatie: S[&]T – Science and Technology BV, Olof Palmestraat 14 te Delft.

De agenda van de ledenvergadering en de bijbehorende stukken werden per e-mail verstuurd naar de leden. Laat u ons weten of u er bij bent? Stuur hiertoe een email naar het NIN Secretariaat.

Verslag Nieuwjaarsborrel NIN, 17/01/2024, Reeuwijk

Voor de beste wensen misschien wat aan de late kant, maar qua timing zeker een midwinterborrel; de allereerste NIN Nieuwjaarsborrel op 17 januari 2024 in de prachtige Reeuwijkse Hout bleek georganiseerd op een dag dat het uiterste zuiden van Nederland maar vooral ook België te maken had met enkele centimeters sneeuw, gladheid en meer van dat soort waarschuwingen voor het wegverkeer.

Dat maakte de opkomst van een kleine 20 personen nog best een goed groep, gezien de Belgische evenknie van het KNMI weerwaarschuwingen uitgaf. Daardoor was het voor onze Belgische (bestuurs-) leden geen goed idee om op de bijeenkomst in Reeuwijk te verschijnen.

Voor wie er wel kon zijn, stonden er eigenlijk twee hoogtepunten op het programma, naast natuurlijk het openingspraatje door onze voorzitter Bart; de nieuwjaarsrede door ons erelid Prof. Dr. Durk van Willigen en enige tijd daarna de verloting onder de deelnemers van twee kaarten voor de European Navigation Conference ENC 2024 in Noordwijk.

Ondersteund door zowel een bescheiden spiekbriefje en daarnaast/daarboven wat extra licht, werden de aanwezigen door Durk meegenomen per spoor naar een stukje persoonlijke geschiedenis in Zwitserland. Via een stukje geschiedenis waarin ‘het verstoren van GNSS signalen’ zo hip was als het voor de lol proberen te hacken van IT systemen nu, kwamen we tot een huidige stand van zaken over jamming en spoofing en wat handreikingen en overdenkingen voor het komend jaar en de verdere toekomst. Veel dank aan Durk voor dit mooie stuk proza! De redevoering van Durk kunt u hier lezen.

Over die toekomst met of zonder jamming en spoofing gesproken; op geheel eigen wijze werd last minute een verlotingsmechanisme in elkaar gedraaid om onder de aanwezigen twee vouchers uit te reiken. Deze vouchers zullen toegang geven tot de ENC 2024 die van 22 tot en met 24 mei in Noordwijk door het Royal Institute of Navigation zal worden georganiseerd. Het toepasselijke thema van deze conferentie is dan ook ‘Resilient Navigation’. Onder de aanwezigen waren Nico Eiselin en Bob Hogervorst de gelukkigen.

De opkomst was voor een eerste keer voor het NIN prima en dit zal vast een vervolg krijgen in volgende jaren. We zetten koers naar een mooi 2024!

Bob Hogervorst

Verslag Netherlands GA Symposium (NGAS 2023), 13/10/2023, Amsterdam

Het symposium had als thema: “Een Duurzame en Vitale General Aviation”. Het werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) en werd gehouden in de mooie en bijzonder goed geoutilleerde evenementenfaciliteit van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Amsterdam. Het NLR sponsorde het symposium door haar faciliteit gratis ter beschikking te stellen.

Voor het programma verwijs ik naar de flyer op de websites.

Het aantal deelnemers, ruim vijftig, had meer kunnen zijn. Echter dit zorgde wel voor een wat lossere sfeer die bevorderlijk was voor levendige interacties; zowel tussen sprekers en deelnemers als tussen deelnemers onderling. Dit was het geval na elke presentatie, tijdens de paneldiscussie en, natuurlijk, ook (of vooral?) tijdens de borrel.

De kwaliteit van de presentaties was bijzonder hoog en de onderwerpen besloegen een breed spectrum waarbij de focus toch goed gericht bleef op het thema van het symposium.

Wat opviel was de grote persoonlijke betrokkenheid van de presentators met betrekking tot hun onderwerp en dan vooral wat betreft het milieuvriendelijk maken van de luchtvaart en die van de general aviation in het bijzonder. Ook kwam de belangrijke pioniersrol van de general aviation met betrekking tot het milieuvriendelijk maken van de general aviation heel duidelijk naar voren.

Bijzonder was ook dat één presentatie ging over de apparatuur die op vliegvelden nodig is om E-vliegtuigen te servicen en de speciale eisen die daaraan gesteld moeten worden zoals een universele laadstandaard voor vliegtuigen én voertuigen op luchthavens.

De dagvoorzitter, die bijzonder betrokken en goed op de hoogte was met de materie, leidde het geheel op flexibele wijze waarbij het tijdschema toch goed aangehouden werd.

Ook de catering was prima verzorgd, royaal en smakelijk.

Kortom het symposium was zeer geslaagd.

Vincent Ligthart

Nieuwjaarsborrel NIN, 17/01/2024, Reeuwijk

Als lid van het NIN bent u (samen met uw partner of introducé) van harte uitgenodigd voor de NIN nieuwjaarsreceptie op woensdag 17 januari 2024 van 16:00 tot 19:00 uur te Reeuwijk. We kijken ernaar uit u te verwelkomen en samen het nieuwe jaar in te luiden. Nadere informatie ontving u per e-mail van het Secretariaat. Aanmelden voor deze receptie is gewenst.

Nieuw nummer European Journal of Navigation (December 2023)

Een nieuw nummer (December 2023) van het European Journal of Navigation werd gepubliceerd. Dit nummer bevat de volgende artikelen:

  • Maritime SOLAS Receivers and GNSS Signal Interference – Findings from GNSS Interference Trials
  • Antenna Nulling Studies for GNSS Antenna Protection Against Jamming
  • Two-Way Ranging for Indoor Collaborative Multi-Agent Positioning
  • Software Defined Radio Implementation of a Non-synchronized Indoor Positioning System Using Dual-antenna Pseudolites
  • PASSport Project – Mixed Reality, GNSS and Earth Observation to Support Port Operations
  • European Navigation Conference 2023 Report
  • GPS – 50 Years after the Lonely Halls Meeting

In Memoriam: Dhr. Rob van Ree

De Hydrographic Society Benelux (HSB) meldt bedroefd het overlijden van Dhr. Rob van Ree (16 juni 1956 – 16 juli 2023). Rob was Senior Lecturer Hydrography aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Naast zijn werk aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz was Rob ook nauw betrokken bij de HSB, waar hij jarenlang actief was als Bestuurslid en Penningmeester. De rouwkaart kunt u hier downloaden. Tevens is een In Memoriam beschikbaar als eerbetoon aan Rob, welke u hier kunt downloaden. Het NIN wenst zijn familie, vrienden en omgeving veel sterkte toe.

Presentaties HSB Workshop “Satelliet communicatie en effecten voor de hydrografie”

Door de Hydrographic Society Benelux werd op donderdag 7 september 2023 een workshop georganiseerd over Satellietcommunicatie en de effecten voor de hydrografie. De locatie was het Fugro Tech Centre in Nootdorp. Ook NIN-leden waren uitgenodigd voor deze interessante workshop.

De presentaties van de workshop zijn nu beschikbaar. Klik de links hieronder om de presentatie te openen, met dank aan de HSB voor deze links: