In Memoriam: Dhr. Kees Polderman

Met verdriet brengen wij u op de hoogte van het overlijden van Dhr. Kees Polderman op 15 juni 2024. Kees heeft zich jarenlang ingezet binnen het NIN tot hij in 2014 aftrad als lid van de Raad van Advies. Als dank voor zijn lange staat van dienst werd Kees tijdens de Jaarvergadering van 2014 benoemd tot erelid van het NIN.

Kees was ook erg actief binnen de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (VOK) waarvan hij onder meer Voorzitter was van 2006 tot 2017. Kees ontving het erelidmaatschap van de VOK bij zijn aftreden als Voorzitter. Ook op de website van de VOK vindt u een In Memoriam (link) (PDF).

Het Nederlands Instituut voor Navigatie wenst zijn naasten veel sterkte toe.

Kees Polderman
Nieuwer-Amstel, 28 september 1947 – Den Haag, 15 juni 2024

Bezoek aan Haven Coördinatie Centrum, 19/06/2024, Rotterdam

Op 19 juni 2024 van 10.30 tot 13.30u organiseert het NIN een bezoek aan het Haven Coördinatie Centrum (HCC) in het World Port Center te Rotterdam. In het HCC wordt de planning en toelating van schepen binnen de Rotterdamse haven geregeld. Ook is op die locatie de calamiteitenruimte gevestigd. We sluiten het bezoek af met een lunch bij het iconische Hotel New York, het voormalige directiekantoor van de Holland-Amerika Lijn (H.A.L.).

Wilt u een keer een kijkje nemen bij het HCC? Dat kan. Let wel: de ruimte bij het HCC is zeer beperkt dus vol=vol. Kosten voor deelname: € 10,- p.p.

Laat ons weten of u er bij wilt zijn. Stuur hiertoe een email naar het NIN Secretariaat. Dan sturen we verdere informatie naar u toe betreft de betaling en toegang.

Nieuw nummer European Journal of Navigation (April 2024)

Een nieuw nummer (April 2024) van het European Journal of Navigation werd gepubliceerd. Dit nummer bevat de volgende artikelen:

  • European Navigation Conference 2024
  • Aviation Prepares to Reorientate – Mag 2 True (Update)
  • Characterization of GNSS Multipath in Nominal Open-Sky Scenario for Safe Railway Localization
  • Map Based Positioning and Navigation for Rail Applications
  • MAP Aided Global Localization Based on Pole Object for Autonomous Vehicles

Jaarvergadering NIN, 14/03/2024, Delft

De Jaarvergadering van het NIN zal gehouden worden op donderdag 14 maart 2024. Voorafgaand aan de vergadering zal S[&]T een presentatie verzorgen over ‘Robuuste PNT ontwikkelingen’. Aanvang programma: 14:30 uur. Locatie: S[&]T – Science and Technology BV, Olof Palmestraat 14 te Delft.

De agenda van de ledenvergadering en de bijbehorende stukken werden per e-mail verstuurd naar de leden. Laat u ons weten of u er bij bent? Stuur hiertoe een email naar het NIN Secretariaat.

Verslag Nieuwjaarsborrel NIN, 17/01/2024, Reeuwijk

Voor de beste wensen misschien wat aan de late kant, maar qua timing zeker een midwinterborrel; de allereerste NIN Nieuwjaarsborrel op 17 januari 2024 in de prachtige Reeuwijkse Hout bleek georganiseerd op een dag dat het uiterste zuiden van Nederland maar vooral ook België te maken had met enkele centimeters sneeuw, gladheid en meer van dat soort waarschuwingen voor het wegverkeer.

Dat maakte de opkomst van een kleine 20 personen nog best een goed groep, gezien de Belgische evenknie van het KNMI weerwaarschuwingen uitgaf. Daardoor was het voor onze Belgische (bestuurs-) leden geen goed idee om op de bijeenkomst in Reeuwijk te verschijnen.

Voor wie er wel kon zijn, stonden er eigenlijk twee hoogtepunten op het programma, naast natuurlijk het openingspraatje door onze voorzitter Bart; de nieuwjaarsrede door ons erelid Prof. Dr. Durk van Willigen en enige tijd daarna de verloting onder de deelnemers van twee kaarten voor de European Navigation Conference ENC 2024 in Noordwijk.

Ondersteund door zowel een bescheiden spiekbriefje en daarnaast/daarboven wat extra licht, werden de aanwezigen door Durk meegenomen per spoor naar een stukje persoonlijke geschiedenis in Zwitserland. Via een stukje geschiedenis waarin ‘het verstoren van GNSS signalen’ zo hip was als het voor de lol proberen te hacken van IT systemen nu, kwamen we tot een huidige stand van zaken over jamming en spoofing en wat handreikingen en overdenkingen voor het komend jaar en de verdere toekomst. Veel dank aan Durk voor dit mooie stuk proza! De redevoering van Durk kunt u hier lezen.

Over die toekomst met of zonder jamming en spoofing gesproken; op geheel eigen wijze werd last minute een verlotingsmechanisme in elkaar gedraaid om onder de aanwezigen twee vouchers uit te reiken. Deze vouchers zullen toegang geven tot de ENC 2024 die van 22 tot en met 24 mei in Noordwijk door het Royal Institute of Navigation zal worden georganiseerd. Het toepasselijke thema van deze conferentie is dan ook ‘Resilient Navigation’. Onder de aanwezigen waren Nico Eiselin en Bob Hogervorst de gelukkigen.

De opkomst was voor een eerste keer voor het NIN prima en dit zal vast een vervolg krijgen in volgende jaren. We zetten koers naar een mooi 2024!

Bob Hogervorst

Verslag Netherlands GA Symposium (NGAS 2023), 13/10/2023, Amsterdam

Het symposium had als thema: “Een Duurzame en Vitale General Aviation”. Het werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN) en werd gehouden in de mooie en bijzonder goed geoutilleerde evenementenfaciliteit van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Amsterdam. Het NLR sponsorde het symposium door haar faciliteit gratis ter beschikking te stellen.

Voor het programma verwijs ik naar de flyer op de websites.

Het aantal deelnemers, ruim vijftig, had meer kunnen zijn. Echter dit zorgde wel voor een wat lossere sfeer die bevorderlijk was voor levendige interacties; zowel tussen sprekers en deelnemers als tussen deelnemers onderling. Dit was het geval na elke presentatie, tijdens de paneldiscussie en, natuurlijk, ook (of vooral?) tijdens de borrel.

De kwaliteit van de presentaties was bijzonder hoog en de onderwerpen besloegen een breed spectrum waarbij de focus toch goed gericht bleef op het thema van het symposium.

Wat opviel was de grote persoonlijke betrokkenheid van de presentators met betrekking tot hun onderwerp en dan vooral wat betreft het milieuvriendelijk maken van de luchtvaart en die van de general aviation in het bijzonder. Ook kwam de belangrijke pioniersrol van de general aviation met betrekking tot het milieuvriendelijk maken van de general aviation heel duidelijk naar voren.

Bijzonder was ook dat één presentatie ging over de apparatuur die op vliegvelden nodig is om E-vliegtuigen te servicen en de speciale eisen die daaraan gesteld moeten worden zoals een universele laadstandaard voor vliegtuigen én voertuigen op luchthavens.

De dagvoorzitter, die bijzonder betrokken en goed op de hoogte was met de materie, leidde het geheel op flexibele wijze waarbij het tijdschema toch goed aangehouden werd.

Ook de catering was prima verzorgd, royaal en smakelijk.

Kortom het symposium was zeer geslaagd.

Vincent Ligthart