European Navigation Conference 2023 in Nederland

Van 31 mei tot 2 juni 2023 is het NIN gastheer van de European Navigation Conference ENC 2023. De locatie is ESTEC, het European Space Research and Technology Centre van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), te Noordwijk.

Nadere details over de conferentie worden binnenkort bekendgemaakt. Wij nodigen u alvast uit om deze unieke internationale conferentie, georganiseerd door het NIN, bij te wonen.

De website van de conferentie is enc2023.eu.

Orion Penning voor Jean-Paul Henry, Thijs Ligteringen en Hans Visser

Tijdens de recente 75e bijeenkomst van de Werkgroep VPN (Verkenning Plaatsbepaling en Navigatie) heeft het NIN bestuur bekendgemaakt dat er Orion Penningen zijn toegekend aan Jean-Paul Henry, Thijs Ligteringen en Hans Visser. Hun inzet in de organisatie en voortgang van de Werkgroep VPN is gedurende lange tijd van groot belang geweest en heeft in hoge mate bijgedragen aan de doelstellingen van het NIN en zusterorganisaties. Het NIN bestuur en Raad van Advies wil hen daarvoor van harte bedanken. Tijdens een korte ceremonie werd de Orion Penning aan Jean-Paul Henry overhandigd. De andere laureaten konden helaas niet aanwezig zijn en ontvangen hun Orion Penning binnenkort.

Nieuw nummer European Journal of Navigation (Augustus 2022)

Een nieuw nummer (Augustus 2022) van het European Journal of Navigation werd gepubliceerd. Dit nummer bevat de volgende artikelen:

  • Improving Maritime Situational Awareness through Augmented Reality Solutions.
  • Automatic GNSS RFI Classification Challenges.
  • A Contribution to the History of Radar Development in Europe and Overseas besides Germany and Great Britain.
  • AHORN 2022 – Call for Papers.

Overlijden van Jac Spaans, medeoprichter, oud-voorzitter en erelid van het NIN

Diep getroffen melden wij u het overlijden van Jac Spaans, medeoprichter, oud-voorzitter (1987-2004) en erelid van het NIN.

Jac was Emeritus Professor in navigatiekunde aan de TU Delft. Tijdens zijn indrukwekkende loopbaan was hij ook werkzaam als Professor aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en als Special Professor aan Nottingham University (Verenigd Koninkrijk).

Hij was ook jarenlang actief binnen vele internationale organisaties zoals de European Group of Institutes of Navigation (als EUGIN Chairman) en de International Association of Institutes of Navigation (als IAIN President).

In 2004 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Naussau voor zijn bijdragen tot de navigatiewetenschap en toepassingen. In hetzelfde jaar werd Jac benoemd tot erelid van het NIN.

Met Jac verliest de navigatiewereld een buitengewoon getalenteerde leider die een inspiratie was voor velen. Het NIN wenst zijn familie, vrienden en omgeving veel sterkte toe.

Prof em Jac Spaans
2 augustus 1935 – 13 juni 2022

Rouwkaart

HSB Workshop op vrijdagmiddag, 24/6/2022, Mercatormuseum Sint-Niklaas, België

De Hydrographic Society Benelux organiseert op vrijdagmiddag 24 juni van 13:30 tot 18:00 een bijeenkomst in het Mercatormuseum, Sint-Niklaas, België. De workshop bestaat uit twee lezingen en een gegidst bezoek aan de tentoonstelling “Recht Door Zee” over marine cartografie in de loop ter tijden.

Ook NIN-leden zijn welkom op deze workshop. U kan tot 21 juni gratis inschrijven via de website van de Hydrographic Society Benelux.

Flyer

Symposium GNSS voor Nieuwe Precisietoepassingen, 20/5/2022, TU Delft: Verslag, Presentaties en Foto’s

Op vrijdag 20 mei heeft op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft het symposium GNSS voor nieuwe toepassingen (editie 2022) plaatsgevonden.
Organiserende partijen waren Geo-Informatie Nederland (GIN), Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), Hydrographic Society Benelux (HSB) en Nederlands Centrum voor de Geodesie (NCG).
Onder belangstelling van een groep van rond de 80 experts en gebruikers uit de industrie, overheid en kennisinstellingen werd hier vanuit meerdere toepassingen de huidige status van precisie PNT gepresenteerd. Na een welkom door dagvoorzitter Jean-Paul Henry (06-GPS) en Leeke van der Poel (HSB) was het aan Hans Visser om de eerste presentatie te geven.

Binnen het kader van nieuwe toepassingen in de hydrografie werd een overzicht gegeven van de activiteiten van Fugro. De nieuwe toekomst van autonoom op afstand wordt mede mogelijk gemaakt door satellietcommunicatie en dataverwerking bij remote operation centres. Nauwkeurigheden van positiebepaling worden verbeterd door middel van de Scintillatie predictie service, en robuustheid in PPP processing lijdt tot herstel van positie fix na onderbrekingen zoals bij viaducten. Verder werd een duidelijk overzicht gegeven van de status van de huidige GNSS-constellaties en werd er een blik geworpen op recentelijke ontwikkelingen zoals de plannen voor een eigen GNSS vanuit het Verenigd Koninkrijk en vanuit de Volkswagen groep. Ondanks alle vooruitgang blijft het navigeren in de stedelijke omgeving een uitdaging (lees meer hierover verder in dit verslag).

Lees verder “Symposium GNSS voor Nieuwe Precisietoepassingen, 20/5/2022, TU Delft: Verslag, Presentaties en Foto’s”

Nieuwsbrief Juni 2022

De NIN nieuwsbrief van juni 2022 is beschikbaar. U kan deze hier downloaden. De volgende onderwerpen vindt u erin terug:

  • Jaarvergadering NIN vrijdag 10 juni 2022
  • Symposium Nieuwe GNSS Toepassingen te Delft
  • Boek: Surveying and Mapping
  • GNSS spoofing demonstratie
  • Save the date: NGAS 5 november
  • Boek: PNT in the 21st Century