NIN Scriptieprijs

NIN Scriptieprijs 2022-2023

De zoektocht naar de beste scriptie is in het leven geroepen om nieuw talent te ontdekken en om een volgende generatie aan het navigatie domein te binden. Met deze prijs komen net afgestudeerden van alle niveaus in de picture te staan. Opleidingscoördinatoren van navigatie gerelateerde opleidingen in bijvoorbeeld de maritieme sector, lucht- of ruimtevaart, kunnen twee scripties per opleiding insturen. Ook scripties van andere opleidingen die gaan over een navigatievraagstuk, kunnen worden ingestuurd.

Wie mag er meedoen?

Alle opleidingen op zowel mbo-/hbo-/wo-bachelors en -masters mogen per navigatie-gerelateerde opleiding 2 scripties van het studiejaar 2022-2023 insturen die zij willen voordragen voor de scriptieprijs.

Hoe wordt een scriptie voorgedragen?

De opleidingscoördinatoren ontvangen hiervoor een mail. Heeft jouw opleiding geen mail ontvangen? Geen probleem. Stuur de scriptie en een onderbouwing waarom deze in aanmerking moet komen voor de NIN Scriptieprijs aan ons op via het mailadres commissie-onderwijs@nullnavnin.nl.

Ben je student en wil je meedoen met de NIN Scriptieprijs? Je kunt je helaas niet zelf inschrijven. Wel kun je natuurlijk je opleidingscoördinator attenderen op de prijs en aangeven waarom jij vindt dat je een goede scriptie hebt geschreven!

Deadline voor het insturen van scripties voor de scriptieprijs studiejaar 2022-2023 is 1 februari 2024.

Moet je lid zijn van NIN?

Nee hoor, dat hoeft helemaal niet! Alle afgestudeerden van het afgelopen jaar mogen meedoen met de NIN Scriptieprijs.

Wie gaat dit beoordelen?

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Zij houden hierbij rekening met de aard van de opleiding (MBO/HBO/WO). Let op: er zal 1 winnaar uitkomen! Appels met peren vergelijken? Wij vinden van niet, het gaat om een scriptie die opvalt, gewogen naar opleiding en opleidingsniveau. Het doel is jong talent vroeg te ontdekken en in de schijnwerpers te zetten.

Waar worden de ingestuurde scripties op beoordeeld?

De hierboven genoemde jury beoordeelt de ingezonden werken op de volgende relatieve1 criteria:

1. Relevantie van het onderzoek

2. Uitvoering van het onderzoek

3. Complexiteit van het stuk

4. Toegankelijkheid van het stuk

5. Presentatie van het stuk

6. Eigen inbreng/originaliteit

7. De link met navigatie

 

 

1Aangezien zowel Master-, Bachelor- als MBO stukken genomineerd kunnen worden, spreken we over relatieve criteria, behalve voor item nr. 7, de link met navigatie.

Wanneer wordt het uitgereikt?

De prijsuitreiking van de NIN Scriptieprijs zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het NIN in maart 2024.

Prijs

De prijs, die mede mogelijk wordt gemaakt door CGI, bestaat uit toegang tot de eerstvolgende European Navigation Conference inclusief reiskosten en hotelovernachting. Daarnaast krijgt de winnaar de mogelijkheid een paper over zijn of haar scriptie te presenteren op de conferentie.

De NIN Scriptieprijs wordt mogelijk gemaakt door EUGIN en CGI, waarvoor het NIN deze partijen zeer dankbaar is.