NIN Scriptieprijs

NIN Scriptieprijs 2019-2020

De zoektocht naar de beste scriptie is in het leven geroepen om nieuw talent te ontdekken en om een volgende generatie aan het navigatie domein te binden. Met deze prijs komen net afgestudeerden van alle niveaus in de picture te staan. Opleidingscoördinatoren van navigatie gerelateerde opleidingen in bijvoorbeeld de maritieme sector, lucht- of ruimtevaart, kunnen twee scripties per opleiding insturen. Ook scripties van andere opleidingen die gaan over een navigatievraagstuk, kunnen worden ingestuurd.

Wie mag er meedoen?

Alle opleidingen op zowel mbo-/hbo-/wo-bachelors en -masters mogen per navigatie-gerelateerde opleiding 2 scripties van het studiejaar 2019-2020 insturen die zij willen voordragen voor de scriptieprijs.

Hoe wordt een scriptie voorgedragen?

De opleidingscoördinatoren ontvangen hiervoor een mail. Heeft jouw opleiding geen mail ontvangen? Geen probleem. Stuur de scriptie en onderbouwing aan ons op via het mailadres commissie-onderwijs@nullnavnin.nl.

Ben je student en wil je meedoen met de NIN Scriptieprijs? Je kunt je helaas niet zelf inschrijven. Wel kun je natuurlijk je opleidingscoördinator attenderen op de prijs en aangeven waarom jij vindt dat je een goede scriptie hebt geschreven!

Deadline voor het insturen van scripties voor de scriptieprijs studiejaar 2019-2020 is 1 februari 2021.

Moet je lid zijn van NIN?

Nee hoor, dat hoeft helemaal niet! Alle afgestudeerden van het afgelopen jaar mogen meedoen met de NIN Scriptieprijs.

Wie gaat dit beoordelen?

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Zij houden hierbij rekening met de aard van de opleiding (MBO/HBO/WO). Let op: er zal 1 winnaar uitkomen! Appels met peren vergelijken? Wij vinden van niet, het gaat om een scriptie die opvalt, gewogen naar opleiding en opleidingsniveau. Het doel is jong talent vroeg te ontdekken en in de schijnwerpers te zetten.

Wanneer wordt het uitgereikt?

De prijsuitreiking van de NIN Scriptieprijs zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het NIN, waarschijnlijk in mei 2021.

Prijs

De winnaar van de NIN Scriptieprijs wordt gevraagd van zijn of haar scriptie een paper te maken en deze in te sturen voor de European Navigation Conference die in 2021 van 15 tm 18 november wordt gehouden. De prijs omvat verder toegang tot de European Navigation Conference 2021, inclusief vliegreis en hotelovernachting (tenzij de conferentie enkel virtueel gehouden wordt). Daarnaast krijgt de winnaar de mogelijkheid om zijn of haar paper op de conferentie te presenteren.
De NIN Scriptieprijs wordt mogelijk gemaakt door EUGIN en CGI, waarvoor het NIN deze partijen zeer dankbaar is.