Contact

Postadres

Nederlands Instituut voor Navigatie
Postbus 8182
3009 AD Rotterdam

Algemeen e-mail adres

info@nulladmin.nl

Secretariaat & Ledenadministratie

Mevr. van Rhee
admin@nullnavnin.nl

Contact Bestuur

U kunt de Voorzitter van het NIN bereiken op het adres pres@nullnavnin.nl.
De Penningmeester kunt u bereiken op het adres finance@nullnavnin.nl.

Bankrelaties

IBAN: NL69 INGB 0000 3899 79 (ING Bank)
t.n.v. Nederlands Instituut voor Navigatie
Postbus 8182
3009 AD Rotterdam

Bij betaling van uw contributie graag uw lidnummer vermelden.

KvK

Het Nederlands Instituut voor Navigatie is als vereniging ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40535425.

Privacyverklaring

Hier vindt u onze Privacyverklaring.

Disclaimer Website

Disclaimer