Contact

Postadres

Nederlands Instituut voor Navigatie
Postbus 8182
3009 AD Rotterdam

Algemeen e-mail adres

info@nulladmin.nl

Secretariaat & Ledenadministratie

Mevr. van Rhee
admin@nullnavnin.nl

Contact Bestuur

U kunt de Voorzitter van het NIN bereiken op het adres pres@nullnavnin.nl.
De Penningmeester kunt u bereiken op het adres finance@nullnavnin.nl.

Bankrelaties

IBAN: NL69 INGB 0000 3899 79 (ING Bank)
t.n.v. Nederlands Instituut voor Navigatie
Postbus 8182
3009 AD Rotterdam

Bij betaling van uw contributie graag uw lidnummer vermelden.

Privacyverklaring

Hier vindt u onze Privacyverklaring.

Disclaimer Website

Disclaimer