Disclaimer Website

Deze website is alleen bedoeld om informatie te verstrekken. Alle redelijke maatregelen zijn genomen om de kwaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie op deze website te verzekeren.

Het Nederlands Instituut voor Navigatie:

  • Kan informatie verwijderen, toevoegen of wijzigen op deze website zonder voorafgaande kennisgeving,
  • Is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar gelinkt wordt, of waarnaar wordt verwezen op deze website, en
  • Kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor eventuele gevolgen van verkeerde informatie op deze website.

Elke verklaring, advies, of opvatting in verband met een persoon of organisatie die niet specifiek aan het Nederlands Instituut voor Navigatie wordt toegeschreven komt niet noodzakelijk overeen met die van het Nederlands Instituut voor Navigatie.

Disclaimer Website – English

This website is intended to provide information only. All reasonable measures have been taken to ensure the quality, reliability, and accuracy of the information on this website.

The Netherlands Institute of Navigation (Nederlands Instituut voor Navigatie):

  • May delete, add, or amend information on this website without notice,
  • Is not responsible for the content of other websites linked to, or referenced from, this website, and
  • Cannot accept any liability for any consequences of incorrect information on this website.

Any statement, opinion, or view in relation to any person or organisation which is not specifically attributed to the Netherlands Institute of Navigation may not necessarily reflect that of the Netherlands Institute of Navigation.