Raad van Advies

Het bestuur van het NIN wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

Ir. P.A. (Peter) Grognard (von Karman Institute for Fluid Dynamics)
Ir. J. (Jan) van Hees (Septentrio NV)
Dhr. J.B. (Joost) Mulder (Nederlands Loodswezen)
Drs. W.P. (Wim) Ploeg (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
Dr. Ir. A. (Sandra) A. Verhagen (TU Delft)
Dhr. J.L.M. (Hans) Visser (Fugro-Intersite BV)
Prof. Dr. Ir. D. (Durk) van Willigen (Reelektronika BV)