Raad van Advies

Het bestuur van het NIN wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

  • Ir. P. (Peter) Dieleman (NLR).
  • Drs. R. (Rein) van Gooswilligen, MBA.
  • Ir. P.A. (Peter) Grognard (von Karman Institute for Fluid Dynamics).
  • Ir. J. (Jan) van Hees (Septentrio NV).
  • Drs. W.P. (Wim) Ploeg (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
  • Dr. Ir. A. (Sandra) A. Verhagen (TU Delft).
  • Dhr. J.L.M. (Hans) Visser (Fugro-Intersite BV).
  • Prof. Dr. Ir. D. (Durk) van Willigen (Reelektronika BV).