Raad van Advies

Het bestuur van het NIN wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J.B. (Joost) Mulder (Nederlands Loodswezen)
Drs. W.P. (Wim) Ploeg (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
Ir. M. (Merle) Snijders (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum)
Dr. Ir. A. (Sandra) A. Verhagen (TU Delft)
Dhr. J.L.M. (Hans) Visser (Fugro-Intersite BV)
Prof. Dr. Ir. D. (Durk) van Willigen (Reelektronika BV)
Ir. A. (Annemarie) van Zwol (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum)