Lidmaatschap

Lidmaatschap van het Nederlands Instituut voor Navigatie staat open voor iedereen die belangstelling heeft of betrokken is bij navigatie of daarmee verband houdende ontwikkelingen. Er zijn vijf types leden:

  • Individuele leden (gewone leden).
  • Student leden zijn individuele leden die voltijds een studie of opleiding volgen.
  • Senior leden zijn individuele leden van 65 jaar of ouder.
  • Ereleden zijn individuele leden die op grond van bijzondere verdiensten als zodanig zijn benoemd (zie Ereleden).
  • Groepsleden zijn bedrijven, instituten, instellingen en andere rechtspersonen die belangstelling hebben voor of betrokken zijn bij navigatie of daarmee verband houdende ontwikkelingen. Groepsleden kunnen meerdere personen afvaardigen naar de activiteiten van de vereniging en de ledenvergadering. Bij dat laatste heeft elk groepslid twee stemmen. De lijst van de huidige groepsleden vindt u hier.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. De jaarlijkse contributie is als volgt vastgelegd:

Type LidJaarlijkse Contributie
Individueel lid€70,00
Student lid€25,00
Senior lid€42,50
Erelid€37,50
Groepslid€195,00

De contributie wordt gehalveerd indien u in de tweede jaarhelft lid wordt. Opzeggingen dienen vóór 1 december aan het Secretariaat gemeld te worden.

Lid worden? Klik hier!