Jaarvergadering NIN, 10/6/2022, Maritiem Museum Rotterdam

De Jaarvergadering van het NIN zal gehouden worden op vrijdag 10 juni 2022 bij het Maritiem Museum Rotterdam.

U wordt verzocht om aan te melden via admin@nullnavnin.nl. Aanmelding vooraf is vereist. Aanmelding dient UITERLIJK 3 juni a.s. bij ons binnen te zijn. Graag aangeven of u van de lunch gebruik denkt te maken. Deelname leden is gratis, introducés bijdrage 25 euro.

De agenda ziet er als volgt uit:

10:30Inloop Museumcafé
11:00Rondleiding Maritiem Museum Rotterdam door conservator met speciale aandacht voor navigatie
12:30Lunch Museumcafé
13:30Inloop Verolmezaal
14:00Algemene Ledenvergadering NIN 2022
15:00Lezing door CEO van EcoClipper
16:00Borrel Museumcafé

Tot dan!

European Navigation Conference 2023 in Nederland

In 2023 is het NIN gastheer van de European Navigation Conference ENC 2023. De timing is 23 tot 25 mei 2023. De locatie is Amsterdam.

Nadere details over de conferentie en de locatie zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt. Wij nodigen u alvast uit om deze unieke internationale conferentie, georganiseerd door het NIN, bij te wonen.

De website van de conferentie is enc2023.eu.