Excursie Rotterdamse haven, 18/5/2016

Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat de excursie naar Rotterdam een feit is. U kunt de datum woensdag 18 mei 2016 in uw agenda vermelden. Vanaf 10 uur ’s ochtends kunnen wij terecht op de Tweede Maasvlakte. Aldaar worden wij ontvangen met koffie en thee en krijgen we een presentatie. Daarna volgt een uitgebreide rondvaart langs de container terminals. Na de lunch wordt een bezoek gebracht aan het Loodswezen. Ook hier krijgen wij een presentatie en een blik in de keuken. De dag eindigt rond 16 uur. Binnenkort ontvangt u het complete programma en aanvullende informatie. Wij vragen een bijdrage in de kosten van €35.

Jaarvergadering 2016

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 8 april 2016 om 14:00 uur. Daarbij zal speciale aandacht worden geschonken aan onze ereleden. De vergadering wordt voorafgegaan door een lezing en wordt gehouden in het hoofdkantoor van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) te Schiphol Oost.

Een identiteitsbewijs in noodzakelijk (paspoort, id-kaart of rijbewijs). Aanmelding vooraf per e-mail (admin@nullnavnin.nl) is noodzakelijk met vermelding van naam en bedrijf.

De agenda en de stukken ontvangt u per e-mail.