Jaarvergadering 2016

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 8 april 2016 om 14:00 uur. Daarbij zal speciale aandacht worden geschonken aan onze ereleden. De vergadering wordt voorafgegaan door een lezing en wordt gehouden in het hoofdkantoor van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) te Schiphol Oost.

Een identiteitsbewijs in noodzakelijk (paspoort, id-kaart of rijbewijs). Aanmelding vooraf per e-mail (admin@nullnavnin.nl) is noodzakelijk met vermelding van naam en bedrijf.

De agenda en de stukken ontvangt u per e-mail.