Excursie Rotterdamse haven, 18/5/2016

Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat de excursie naar Rotterdam een feit is. U kunt de datum woensdag 18 mei 2016 in uw agenda vermelden. Vanaf 10 uur ’s ochtends kunnen wij terecht op de Tweede Maasvlakte. Aldaar worden wij ontvangen met koffie en thee en krijgen we een presentatie. Daarna volgt een uitgebreide rondvaart langs de container terminals. Na de lunch wordt een bezoek gebracht aan het Loodswezen. Ook hier krijgen wij een presentatie en een blik in de keuken. De dag eindigt rond 16 uur. Binnenkort ontvangt u het complete programma en aanvullende informatie. Wij vragen een bijdrage in de kosten van €35.