NIN Scriptieprijs update

Tijd voor een korte update van de jury van de jaarlijkse NIN Scriptieprijs! Het juryberaad staat gepland voor de eerste week van april en de genomineerden hebben inmiddels de datums 31 mei tot 2 juni met potlood in hun agenda gezet. Mochten ze namelijk horen dat ze de NIN Scriptieprijs 2021-2022 gewonnen hebben, dan mogen ze deelnemen aan de ENC2023 in Noordwijk. En dit is dit jaar ‘slechts’ de bonus prijs, aangezien de prijs normaliter een jaar NIN lidmaatschap plus reis, verblijf en toegang tot de eerstvolgende ENC inhoudt. De ENC 2024 staat momenteel ter discussie, maar mocht het 2025 (waarschijnlijk Polen) worden, dan wordt dát uiteindelijk de daadwerkelijke prijs. Wordt binnenkort vervolgd!