Symposium GNSS voor nieuwe precisie toepassingen: Verslag, Presentaties en Foto’s

Op vrijdag 14 juni 2019 werd het Symposium GNSS voor nieuwe precisie toepassingen georganiseerd op de Technische Universiteit in Delft. Zo’n 110 geïnteresseerden bezochten het evenement dat werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), Geo-Informatie Nederland (GIN) en de Hydrographic Society Benelux (HSB).

Bijna alles wat men doet is plaats gerelateerd en GNSS (Global Navigation Satellite Systems) helpen ons om te bepalen waar dat dan is. Precisie en betrouwbaarheid zijn daarbij steeds meer gewenst. Nieuwe hardware en software ontwikkelingen voor massamarkten maken hierin steeds meer mogelijk: kleine en betaalbare, maar toch ook geavanceerde GNSS chips en antennes, die nagenoeg dezelfde waarnemingen en kwaliteit bieden als geodetische GNSS ontvangers, maken een massale inzet voor nieuwe applicaties mogelijk. Zeven (inter-)nationale expert sprekers van verschillende disciplines gingen tijdens het symposium hierop in.

Klein maar fijn

Als eerste sprak Chris Lowet, Product Manager bij Septentrio NV te Leuven, België over de nieuw ontwikkelde GNSS-module voor massatoepassingen, genaamd “Mosaic”. Deze module kan ondanks zijn kleine formaat (3×3 cm) en weinig stroomverbruik alle beschikbare GNSS signalen benutten en tot een centimeter nauwkeurige positiebepaling komen. De “Mosaic” kan onder andere toegepast worden in zelfsturende robots en auto’s, drones en landbouwmachines. De module onderscheidt zich op de markt door ook bij veel obstakels nog goed te werken en de anti-interferentie en -jamming technologie waar Septentrio bekend om staat.

Nieuwe speler op de RTK markt

De tweede spreker, Tommy van der Heijden, oprichter van MarXact, presenteerde de UNI-GR1 universele RTK GNSS ontvanger. Deze ontvanger wordt in Nederland geassembleerd en ondersteunt alle moderne GNSS signalen. Het GNSS board komt van de Chinese leverancier Unicore. Met behulp van UNI-Cloud, UNI-RTK premium en diverse API’s is dit een kant en klare, open ontvanger die met zeer veel software pakketten communiceert.

Geomonitoring automatisch en betaalbaar

Jürgen Alberding, directeur van Alberding GmbH uit Wildau in Duitsland nam het publiek mee naar de nieuwe wereld van geautomatiseerde geomonitoring. Alberding biedt op maat gesneden services aan voor deformatiemetingen van o.a. bodem en kunstwerken. Onderdelen zijn Web-based server software en geïntegreerde GNSS en telemetrie sensoren. De GNSS sensoren zijn “low-cost” modules, die zowel code als fase waarnemingen kunnen verzamelen. De waarnemingen van meerdere sensoren worden regelmatig naar een centraal punt gestuurd en daar met referentiestations data berekend tot sub-centimeter nauwkeurige posities. In Nederland worden bijvoorbeeld de bewegingen van alle pijlers van de Botlekbrug gemeten met de oplossingen van Alberding.

“Crowd Sourced Bathymetrie”

Na de koffiepauze pakte Chef der Hydrografie en Kapitein ter Zee Marc van der Donck van het Ministerie van Defensie de draad kordaat op. Hij liet de aanwezigen zien dat de zeebodem overduidelijk het slechtst gekarteerde deel van de aarde is. Opvallend is dat dit vooral geldt voor de ondiepere gebieden op zee. Onder de slogan “Map the Gaps” is een campagne gelanceerd om de gaten in de zeekaarten te dichten. Dit kunnen de Hydrografische diensten niet alleen. Door samenwerking en het delen van data van veel andere partijen die dieptemetingen op zee uitvoeren, zoals onder andere survey bedrijven, vissersschepen en cruise schepen, wil men het meetproces versnellen. GNSS plaatsbepaling is een uniforme techniek om dieptemetingen uitwisselbaar te maken. Kwantiteit van de metingen is hier belangrijker dan hoge precisie.

GNSS op maat in ontwikkelingslanden

De vijfde spreker, Ernst Peter Oosterbroek, Senior Adviseur Land Administratie van Kadaster International, sprak over de noodzaak van goede landregistratie in arme landen. Zekerheid van eigendom is een basisvoorwaarde voor een groeiende economie. In verschillende landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië helpt Kadaster Internationaal bij projecten voor inwinning en registratie van eigendom. Een combinatie van luchtfoto’s en betaalbare GNSS maakt het mogelijk om samen met zogenaamde “grassroot surveyors” en aanwijzing door de eigenaren een passende oplossing te bieden voor landregistratie.

Boeren meten Water

Een heel andere inzet van nieuwe GNSS werd voorgesteld door Jouke Velstra, directeur Acacia Water BV, te Gouda. Acacia Water streeft er samen met LTO Noord, waterschappen, provincies en boeren naar om een gezamenlijk meetnet voor oppervlaktewater en grond- en bodemwater te realiseren. Verzilting langs de kust is, mede door bodemdaling, zeespiegelstijging en perioden van grote droogte, een steeds groter probleem in de landbouw. Boeren en waterschappen dienen hierin samen te werken en een uitgebreid meetnet is essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen. Voor eenvoudige en flexibele inzet heeft men de AquaPin ontwikkeld: een meetstok met sensoren voor bodemvocht, waterdruk, zoutgehalte en voorzien van een betaalbare GNSS-module voor de koppeling aan cm-nauwkeurige NAP-hoogtes.

Gebruik van GNSS in Drones

Tenslotte gaf Pieter Franken van Terradrone Europe (voorheen Skeye BV) een voordracht over het belang van GNSS bij de wereldwijde inzet van drones voor metingen en inspecties. Toepassingen van GNSS variëren van het automatisch vliegen van vliegpatronen, inmeten van pas- en controlepunten, exacte plaatsbepaling van opnames tot het vervangen van dure IMU apparatuur (traagheidsnavigatie). Pieter benadrukte dat alleen een combinatie van techniek en geodetische kennis tot betrouwbare resultaten leidt. Met de allergoedkoopste één-frequentie ontvangers zijn niet altijd goede metingen te verwachten. Betaalbare, kleine maar toch precieze GNSS-modules en antennes zijn een grote stimulans voor het massaal inzetten van drones voor metingen. Pieter toonde aan dat de prijs van GNSS-modules recht evenredig is met hun gewicht.

Na het symposium werden alle sprekers bedankt met een op de TU ontwikkelde Delftsblauwe stormparaplu en kon er worden nagepraat tijdens een door de verenigingen aangeboden borrel.

Het symposium werd georganiseerd namens de Werkgroep VPN GIN/NIN door: Sandra Verhagen, TU Delft ; Hans Visser, Fugro ; Lennard Huisman, GRC / Geopinie ; Jean-Paul Henry, 06-GPS.

Hieronder vindt u de presentaties en enkele foto’s.

Presentaties

Fotogalerij