Orion Penning voor Jean-Paul Henry, Thijs Ligteringen en Hans Visser

Tijdens de recente 75e bijeenkomst van de Werkgroep VPN (Verkenning Plaatsbepaling en Navigatie) heeft het NIN bestuur bekendgemaakt dat er Orion Penningen zijn toegekend aan Jean-Paul Henry, Thijs Ligteringen en Hans Visser. Hun inzet in de organisatie en voortgang van de Werkgroep VPN is gedurende lange tijd van groot belang geweest en heeft in hoge mate bijgedragen aan de doelstellingen van het NIN en zusterorganisaties. Het NIN bestuur en Raad van Advies wil hen daarvoor van harte bedanken. Tijdens een korte ceremonie werd de Orion Penning aan Jean-Paul Henry overhandigd. De andere laureaten konden helaas niet aanwezig zijn en ontvangen hun Orion Penning binnenkort.