Jaarvergadering NIN op 28/5/2021

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het NIN is gepland op vrijdag 28 mei 2021 om 15:00 uur. De vergadering zal digitaal gehouden worden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt.