Inschrijvingsformulier Themamiddag PRS 6/10/2017

Inschrijvingsformulier Themamiddag Galileo Public Regulated Service: wat het is en wat ermee mogelijk is” op vrijdagmiddag 6 oktober 2017

Na het versturen van dit formulier en ontvangst van de registratiekosten zal u per e-mail een bevestiging ontvangen van uw inschrijving. De registratiekosten bedragen €10. Bij de betaling graag uw naam vermelden.  Indien u een factuur wenst, contacteer dan finance@nullnavnin.nl. De rekeningnummers van het NIN zijn:

  • NL69 INGB 0000 3899 79  (ING)
  • NL37 ABNA 0545 3424 30  (ABN-AMRO)

Inschrijvingen worden afgesloten op 29/09.

Let op: Deelnemers aan de themamiddag moeten een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen bij de receptie van NLR Amsterdam.