Inschrijvingsformulier Workshop Recreatievaart 2018

Inschrijvingsformulier Workshop Recreatievaart Veiligheid in de praktijk” op zaterdag 14 april 2018

Leden van het NIN kunnen zich inschrijven via onderstaand formulier à €45. Leden van de mede-organisatoren kunnen zich inschrijven via hun eigen vereniging à €45. Overige belangstellenden kunnen zich ook inschrijven via onderstaand formulier à €55.

Het maximum aantal deelnemers is beperkt. Bij overschrijding van het maximum aantal wordt een wachtlijst ingesteld. De uiterste datum van inschrijving is gesteld op 26 maart.

Uw inschrijving is geldig nadat het inschrijfgeld ontvangen is. Na het versturen van dit formulier en ontvangst van het inschrijfgeld zal u per e-mail een bevestiging ontvangen van uw inschrijving. Bij de betaling graag uw naam vermelden. Indien u een factuur wenst, contacteer finance@nullnavnin.nl. De rekeningnummers van het NIN zijn:

  • NL69 INGB 0000 3899 79  (ING)
  • NL37 ABNA 0545 3424 30  (ABN-AMRO)