Contact

Postadres

Nederlands Instituut voor Navigatie
Postbus 8182
3009 AD Rotterdam

Secretariaat & Ledenadministratie

Mevr. van Rhee
admin@nullnavnin.nl

Bestuur

U kan de Voorzitter van het NIN bereiken op het adres pres@nullnavnin.nl.
De Penningmeester kan u bereiken op het adres finance@nullnavnin.nl.

Bankrelaties
  • ING: NL69 INGB 0000 3899 79
  • ABN-AMRO: NL37 ABNA 0545 3424 30

t.n.v. Nederlands Instituut voor Navigatie
Postbus 8182
3009 AD Rotterdam

Bij betaling van uw contributie graag uw lidnummer vermelden.

Disclaimer Website

Disclaimer